Metsätyöt

Hard Boys Oy Ab tarjoaa ammattimaisen ja kattavan metsätyö palvelun. Hoidamme metsät istutuksesta enegiapuun tekoon ja keräämiseen saakka. 


Kalustomme

Kuormatraktori:

Ponsse Wisent vm.2009

  • Maanmuokkaus kaikkilla menetelmillä
  • Kantojen nosto
  • Energiapuun teko
  • Energiapuun keruu
  • Raivaussaha työt
  • Taimikon istutus